Aambo marwarit

     


Kairan, VRL-278 (kairan@hotmail.fi)

skp. nimi väri säkä suku ikä
t. Bindiya prt 159 cm EVM --
t. Sohi trt 160 cm EVM CAS21
t. Sonmi mkrj 153 cm EVM CAS27
t. Kohari rnkrj 167 cm EVM CAS27
t. Vithi rnkmkrj 166 cm EVM CAS28
o. Ramaryo rtkm 158 cm EVM CAS21
o. Jyranraja rnvkkkrj 160 cm EVM CAS23
o. Vilas tprtkrj 148 cm EVM CAS27

1-polviset

skp. nimi väri säkä suku ikä
t. Comanav Raziq vkk 162 cm Kyom Hama Kara - Gulaba ke Jarnala CAS26
t. Serinvaha Raziq rnkrj 156 cm Gaijeta- Safedã CAS27
t. Sohi Syahi vkkkrj 160 cm Jyranraja - Sohi CAS28
t. Hari Jutti rn 155 cm Vilas - Kohari CAS31
t. Priya Mandira rnkm 150 cm Mihir - Inas CAS32
o. KAI Camakadara hpmvkkokrj 152 cm Eka Bavandara - Bindiya CAS27
o. Sohi Cattana rn 162 cm Jyranraja - Sohi CAS29
o. Sonmi Sunto mvkkokrj 151 cm Devaraja - Sonmi CAS31
o. Priya Sahastrajit rnkm 152 cm Rajesh - Shyama CAS32

VIRTUAALITALLI © Kairan 2014
taustakuvasta kiitos inspirationgallery.com